Στόλος

Ο στόλος μας αποτελείται από:

– 40 λεωφορεία των 12 μέτρων

– 6 λεωφορεία 18 μέτρων (φυσούνες)

– 8 λεωφορεία 10 μέτρων (τύπου midi)

– 4 λεωφορεία 8 μέτρων (τύπου mini)