Η Εταιρεία

 • .

  Με το Νόμο 2119 δημιουργήθηκαν τα «Κοινά Ταμεία Εκμετάλλευσης Λεωφορείων» (ΚΤΕΛ), και έγινε η πρώτη προσπάθεια οργάνωσης των επιβατικών μεταφορών η οποία ολοκληρώθηκε μεταγενέστερα με τον Ν.Δ. 102/1973 και πρόσφατα με τον Ν. 2963/01.

 • 7

  .

  Το Αστικό Κτελ Λάρισας  είχε στη δύναμή του 28 λεωφορεία.

 • 7

  .

  Ξεκίνησε η αντικατάσταση όλων των λεωφορείων με καινούργια και μεγαλύτερα του τύπου Β-100.

 • 7

  .

  Το Αστικό Κτελ Λάρισας πρωτοτυπεί και σε ένα άλλο χώρο ιδρύοντας Γραφείο Τουρισμού.

 • 7

  .

  Μετατροπή σε Ανώνυμη Εταιρεία.

 • 7

  .

  Πλήρης ανανέωση του στόλου του με νέου τύπου λεωφορεία καινούργια, με κλιματισμό, χαμηλού δαπέδου,  με ράμπα εισόδου κατάλληλα για χρήση και από Α.Μ.Ε.Α. μη φειδώμενοι κόπου, χρόνου και κόστους ανεβάζοντας τον πήχη όλο και πιο ψηλά προς όφελος του επιβατικού κοινού της πόλης μας.

 • 7

  .

  Το Αστικό Κτελ Λάρισας επιλέχθηκε ως ο φορέας που ανέλαβε την μεταφορά της Ολυμπιακής Οικογένειας τόσο στους Ολυμπιακούς Αγώνες όσο και στους Παραολυμπιακούς Αγωνές της ΑΘΗΝΑΣ 2004.

 • 7

  .

  Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου συστήματος τηλεματικής δυναμικής πληροφόρησης κοινού και αυτόματης έκδοσης εισιτηρίων αστικών συγκοινωνιών.

 • 7

  .

  Αγορά του πρώτου υβριδικού λεωφορείου στην Ελλάδα στο πλαίσιο μετάβασης σε μία πιο πράσινη εποχή συγκοινωνίας

 • .

   

  Αντικατάσταση του συστήματος τηλεματικής δυναμικής πληροφόρησης κοινού και κυκλοφορία του έξυπνου εισιτηρίου, καθώς και δημιουργία ηλεκτρονικής εφαρμογής πληροφόρησης του κοινού