Ενημερώνουμε το μαθητικό κοινό της πόλης ότι για το σχολικό έτος 2022-2023 το μαθητικό πάσο για όλους τους μαθητές Δημοτικών, Γυμνασίων, Λυκείων, σχολές μαθητείας ΟΑΕΔ είναι χρώματος ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ (μειωμένο εισιτήριο κατά 50%).

Σας γνωρίζουμε ότι για την μετακίνηση με μαθητικό πάσο απαιτείται μόνο σφραγίδα θεώρησης από τον διευθυντή. Τα μαθητικά πάσο είναι αποδεκτά από την έναρξη του σχολικού έτους έως και την λήξη, συμπεριλαμβανόμενου Σαββάτων, Κυριακών και Αργιών.

Τα μαθητικά πάσο θα προμηθεύονται οι μαθητές από τα βιβλιοπωλεία.