Σας ενημερώνουμε ότι υπάρχει στο facebook πλαστή σελίδα που παραπέμπει στις Αστικές Συγκοινωνίες Λάρισας και προσπαθεί να σας παραπλανήσει με ψευδείς διαφημίσεις και προσφορές που αφορούν τις Αστικές Συγκοινωνίες Λάρισας. Η πλαστή σελίδα βρίσκεται στο σύνδεσμο https://www.facebook.com/profile.php?id=61560378131318&rdid=PDPdtYMqGElX3hct&share_url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fshare%2FLoDwSysGC1UFiBMD%2F

Σε καμία περίπτωση δεν ισχύει κάτι τέτοιο που αναφέρει η σελίδα. Έχουμε κάνει αναφορά ήδη στο Facebook για το παραπάνω ψευδές προφίλ.

Εκ της Διοικήσεως