Από την Δευτέρα 8/4/2024 ξεκίνησε η ανανέωση και η έκδοση νέων Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ του έτους 2024. Τα δελτία θα χορηγούνται στους δικαιούχους τόσο από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας όσο και από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), με διάρκεια ισχύος: από την ημερομηνία εκδόσεώς τους μέχρι 31/12/2024. Σας γνωρίζουμε ότι η ισχύς των δελτίων του 2023 λήγει στις 31/05/2024. Μετά τις 31/05/2024, όσοι δεν κατέχουν το ανανεωμένο δελτίο, θα πληρώνουν κανονικό εισιτήριο.